شخصی عنوان Marvel’s Spider Man 2 را به اتمام رسانده است + جدید

0 89

شخصی عنوان Marvel’s Spider Man 2 را به اتمام رسانده است + جدید

نسخه فیزیکی بازی Marvel’s Spider Man 2 برای فروشگاه‌ها ارسال شده تا در تاریخ انتشار رسمی برای فروش در دسترس باشند. با این حال همیشه درچنین شرایطی کسانی هستند که هر طور شده عناوین مختلف را از این طریق تهیه کرده تا زودتر از عرضه رسمی آن را به اتمام برسانند.

شخصی با نام کاربری ChrisGaming95  در پلتفرم X گفته است که نه تنها بخش داستانی عنوان Marvel’s Spider Man 2 را به اتمام رسانده بلکه تروفی پلاتینیوم آن را هم دریافت کرده است. برای انجام این کار، او هیچ کات سینی را هم رد نکرده و اظهار دارد که می‌تواند عناوین مختلف را در مدت زمان کوتاهی به اتمام برساند. اون در 30 ساعت توانسته تروفی پلاتینیوم این بازی را دریافت کند. زمانی که برای کسب تروفی‌ پلاتینیوم عناوین Marvel’s Spider Man  و Miles Morals صرف کرده نیز به ترتیب 33 و 17 ساعت بوده است.

عنوان Marvel’s Spider Man 2 در تاریخ 20 اکتبر 2023 یا 28 مهر ماه به صورت رسمی برای کنسول PS5 منتشر خواهد شد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.