راهنمای چلنج های Nolan Chances فورتنایت – مستر گیمرز + جدید

0 54

راهنمای چلنج های Nolan Chances فورتنایت – سی اس گو+ جدید

در انجام چلنج های فورتنایت دچار مشکل شدین؟ امروز با راهنمای چلنج های Nolan Chances فورتنایت همراه مستر گیمرز مرجع بازی ها باشین.

 

راهنمای چلنج های هفته ۱ فصل چهارم Chapter4 فورتنایت

Alert a security camera

۱ بار صدای هشدار یکی از دوربین های امنیتی را به صدا در بیاورید.

Talk to Nolan Chance

۱ بار با ان پی سی Nolan Chance صحبت کنید

Destroy cameras and turrets

۵ عدد دوربین امنیتی و تورتس  را نابود کنید.

Crouch near a Low Card guard for 5 seconds without alerting them

برای ۵ ثانیه نزدیک یک گارد امنیتی سطح کارت آن پایین است بدون اینکه متوجه شما شود بشینید.

Search safes and holo chests

۳ عدد گاوصندوق بزرگ یا کیف های بزرگ  را باز کنید.

Search Heist Bags

۳ بار ساک های پول دزدی را باز کنید

Talk to Antonia

با ان پی سی آنتونیا  صحبت کنید.

Eliminate opponents with suppressed weapons

۳ عدد از حریفان خود را با اسلحه صدا خفه کن دار بکشید.

Damage a Dealer or Kado Thorne at Thorne’s Strongholds (100)

به ان پی سی های Dealer یا Kado Thorne در منطقه Throne’s Strongholds باید ۱۰۰ دمیج وارد کنید.

Get through a hallway guarded by Laser Alarms (1)

از راهرویی عبور کنید که توسط لیزرهای هشداردهنده امنیتی محافظت می شود.

Search Chests at Thorne’s Strongholds in a single match (4)

۴ عدد صندوقچه لوت (چست) را در منطقه Thorne’s Strongholds در یک مچ باز کنید.

Deploy a scanner in the vault (1)

یک اسکنر درون گاوصندوق های بزرگ (آنهایی که در زیرزمین در آهنی بزرگ دارند) بکارید.

Speak with and Hire Nolan Chance (2)

با ان پی سی نولان چنس (Nolan Chance) صحبت کنید و او را استخدام (Hire) کنید.

Gather a heist crew by speaking with the usual suspects (3)

باید یک گروه دزدی تشکیل دهید. فقط کافیست با مظنونین بازی صحبت کنید.

 

متشکریم که همراه مسترگیمرز مرجع بازی ها هستین.

خوشحال میشیم نظر خودتون رو راجع به راهنمای چلنج های Nolan Chances فورتنایت فورتنایت زیر همین مطلب برامون ارسال کنین.

 

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.